Izstrādāta informatīva mājas lapa kabotāžas vai kombinētā transportlīdzekļa vadītājiem, kas brauc pa Norvēģijas ceļiem

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 01.decembrī

Norvēģijas valsts institūcijas sadarbībā ar sociālajiem partneriem ir izstrādājusi mājas lapu un video par pamata prasībām attiecībā uz darba tiesībām un darba vidi tālbraucējiem, kas brauc pa Norvēģijas ceļiem. Šis materiāls ir īpaši vērsts uz Austrumeiropas valstu pārstāvjiem, tāpēc mājaslapa ir pieejama vairākās valodās – arī latviešu valodā: http://www.motherpresents.org/lv/