Izstrādāts unikāls rīks Lielo datu analīzei un ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 13.martā

Šo ceturtdien, 15. martā, plkst. 11.00 Satiksmes ministrijā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) dekāns asoc. prof. Gundars Bērziņš un vadošie pētnieki prof. Irina Arhipova un Aldis Ērglis, kā arī Latvijas Mobilais Telefons (LMT) prezidents, profesors Juris Binde prezentēs Latvijā unikālu pētījumu Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības indekss. Pēc prezentācijas satiksmes ministrs Uldis Augulis vadīs diskusiju, kurā piedalīsies pētījuma autori, valsts pārvaldes, pašvaldību un autoceļu jomas eksperti, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Pasākumā aicinām piedalīties plašsaziņu līdzekļus un satiksmes nozares ekspertus, zvanot vai rakstot  komunikacijas@sam.gov.lv (tālr. 67028003. Norise: Satiksmes ministrijā, Gogoļa ielā 3, 4.st. Lielajā zālē).

Pētījums sniedz precīzu informāciju par ekonomisko aktivitāti Latvijas reģionos reālā laika režīmā un nodrošina iespēju pamatoti argumentēt un lemt jautājumus, kas skar arī Satiksmes ministrijas kompetencē esošus jautājumus, piemēram, autoceļu tīkla atjaunošana un investīciju atdeve. Pētījums arī nodrošina iespēju novērtēt un prognozēt ekonomiskās aktivitātes izmaiņas konkrētu pašvaldību līmenī.

Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības indekss ir vērtīga pētījumu platforma ekonomisko datu analīzei reālā laika režīmā – pamats datos balstītai lēmumu pieņemšanai nacionālā un reģionālā līmenī. Pētījuma fundamentāls ieguldījums ir pastāvīgi atjaunināms Latvijas reģionu uzņēmējdarbības indekss, kas balstīts mobilo tālruņu zvanu un SMS datu ierakstos u.c. ekonomiski nozīmīgos datos.

UZZIŅA: Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības indeksa pētījuma autori ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, asociētais profesors Gundars Bērziņš, vadošā pētniece, profesore Irina Arhipova un pētnieks Aldis Ērglis, kā arī SIA Latvijas Mobilais Telefons prezidents, profesors Juris Binde.