Jaunieši pauž viedokli par darba vidē balstītām mācībām

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 26.oktobrī

Erasmus + projekta “Darba vidē balstītu apmācību jaunie modeļi” sadarbības partneris – Valsts izglītības satura cents 2107.gada jūnijā veica profesionālās izglītības iestāžu jauniešu anketēšanu par darba vidē balstītu mācību un prakses īstenošanu, fokusējoties uz jautājumiem par:

  • Prakses un darba vidē balstītu mācību laikā uzņēmumā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību reālajām darba prasībām profesijā;
  • Profesionālās izglītības, tai skaitā, darba vidē balstītu mācību pievilcības veicināšanu;
  • Prakses un darba vidē balstītu mācību uzņēmumā kvalitātes nodrošināšanu.

Anketu aizpildīja 197 jaunieši. Anketas rezultāti pieejami šeit.