Karjeras nedēļa "Es būšu… darba tirgū"

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 12.septembrī

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk-Departaments) Karjeras nedēļas 2016 ietvaros no š.g. 10.oktobra līdz 21.oktobrim rīko pasākumu kopumu vispārizglītojošo skolu skolēniem ,,Es būšu… darba tirgū”.

Karjeras nedēļa tiks organizēta jau 24 pilsētās visā valstī, tās mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt skolēnu izpratni par saikni starp skolā iegūto izglītību un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas.

Karjeras nedēļas laikā mēs vēlētos parādīt skolēniem profesiju daudzveidību, ļaut izpētīt darba iespējas, apmeklējot uzņēmumus un dodoties ekskursijās uz dažādu profesiju pārstāvju darba vietām. 2013.gadā skolēniem bija iespēja apmeklēt vairāk nekā 35 lielos un mazos uzņēmumus, 2014.gadā uzsvars tika likts uz vecāku profesijām, skolēni apmeklēja vecāku darba vietas un piedalījās profesiju darbnīcās, 2015.gadā Karjeras nedēļas pasākumu organizēšanā veiksmīgi iesaistījās pašvaldības uzņēmumi un iestādes, dažādu nozaru asociācijas.

Departaments aicina uzņēmumus/iestādes/asociācijas/nozares piedalīties pasākuma ,,Es būšu… darba tirgū” īstenošanā Rīgas pilsētā, sniedzot jauniešiem iespēju iepazīties ar uzņēmuma/iestādes darbību kopumā, tā ražoto produkciju un ražošanas procesu, uzzināt par uzņēmuma/iestādes nākotnes perspektīvām un plānoto darbaspēka pieprasījumu. Iespēju robežās, ļaut jauniešiem redzēt, kā praktiski norit darbs, un tikties ar darbiniekiem.

Savu piedāvājumu sūtīt uz e-pastu: Velta.Zdanovska@riga.lv,  līdz š.g. 26.septembrim (pielikumā paraugs).