Ķīmiskās rūpniecības nozares un tās saskarnozaru NEP sēde

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 22.novembrī

Ķīmiskās rūpniecības nozares un tās saskarnozaru (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide) ekspertu padomes sēde notiks 12. decembrī plkst. 13.00-14.30, LDDK telpās, Baznīcas ielā 25-3 lielajā zālē.

Darba kārtība:  

  1. Informācija par Nozaru kvalifikācijas struktūras pilnveides pētījuma gaitu ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”(nr. 8.5.2.0/16/I/001) ietvaros. Informē: pētījuma vadošā partnera „Ernst & Young” pārstāve Līga Indriksone
  2. Informācija par “Profesiju pasaule” papildināšanu Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozarē un nepieciešamo nozares iesaisti. Ziņotājs: Ruta Porniece, LDDK izglītības jomas vadītāja vai Didzis Poreiters, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Informācijas resursu nodaļas vadītājs