Kokrūpniecības nozares ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 09.septembrī

Kokrūpniecības nozares ekspertu padomes sēde notiks 23. septembrī plkst.15.00, Latvijas Kokrūpniecības federācijas telpās, Skaistkalnes ielā 1.

Darba kārtība

  1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana – A. Bukonts – 5 min.
  2. KNEP sastāva aktualizēšana un pārskats par NEP pārstāvniecību – A. Bukonts, D. Bukonte – 10 min.
  3. KNEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas – D. Bukonte – 10 min.
  4. Informācija par kokrūpniecības nozares uzņēmumu iesaisti ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”– J. Vjakse – 20 min.
  5. NVA apmācību programmu piedāvājums bezdarbniekiem un darba meklētājiem kokrūpniecības nozarē – Brīdaks– 20 min.
  6. Pārskats par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību aktualizēšanas nepieciešamību – Bukonte – 5 min.
  7. Citi jautājumi