Konference "Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā"

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 19.novembrī

4. decembrī norisināsies Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konference “Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā”.

Norises vieta un laiks: Altum, Doma laukumā 4 plkst.  13.00.

Reģistrācija: ej.uz/prasmjufondi vai registracija@lddk.lv

Pprasmju fondi...