Konkursā “Es lepojos ar paveikto” uzvar Rēzeknes tehnikuma audzēknis Reinis Apars

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 25.janvārī

Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) kopīgi rīkotajā konkursā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem “Es lepojos ar paveikto” trešdien 25. janvārī kā uzvarētāju apbalvoja Rēzeknes tehnikuma audzēkni Reini Aparu.

Konkursā, kura nolūks bija popularizēt profesionālo izglītību un sniegt iespēju labāk izprast spējas un talantus, jaunieši dalījās savos personiskajos stāstos ceļā uz profesijas izvēli un sasniegumiem mācību procesa laikā.

Par konkursa uzvarētāju žūrija vienbalsīgi atzina Rēzeknes tehnikuma audzēkni Reini Aparu, kurš apgūst ēku celtnieka arodu. R. Apars savā darbā ar moto “Caur sevi pie citiem” raksta: “Mans stimuls ir mana nākotne! Man ir jāapgūst viss, ko par celtniecību piedāvā mana skola, lai es varētu dzīvot zem savas mājas jumta, lai cilvēkiem būtu patīkami atrasties manā mājā, lai tajā valdītu siltums, gaisma un īsta mājīguma sajūta! Un tas viss manu roku radīts!”.

Konkursu rīkoja LDDK sadarbībā ar IZM Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” ietvaros. Jaunieši bija aicināti iesūtīt foto un aprakstu ar devīzi kā vienotu vēstījumu par savu ceļu uz profesijas izvēli un gūtajiem panākumiem, parādot arī faktorus, kas viņiem ļāvuši gūt sasniegumus, ar ko lepoties. Šim sasniegumam bija jābūt saistītam ar mācību procesu, izvēlēto profesiju, darbu vai praksi izvēlētajā arodā. Konkurss risinājās trijās kārtās. Audzēkņu iesūtītos darbus sākotnēji vērtēja profesionālās mācību iestādes, uz otro kārtu konkursa žūrijai izvirzot labākos no tiem, kopumā 43 audzēkņu darbus no 12 profesionālām mācību iestādēm.

“Bija liels gandarījums vērtēt šos jauniešu iesūtītos darbus, kuros viņi ne tikai sirsnīgi stāstīja par savu izvēlēto profesiju un to, ko jau paspējuši sasniegt, bet dalījās pārdomās par savu ieguldījumu valsts attīstībā un labklājībā. Arī konkursa uzvarētājs savā aizkustinošajā aprakstā parādīja, ne tikai, ko viņam pašam nozīmē celtnieka profesija, bet, kādu pienesumu tas spēs dot Latvijai kopumā. Šādi jaunieši ir Latvijas nākotne un iedvesmas avots,” pauž LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Ņemot vērā iesūtīto darba apjomu un satura kvalitāti, konkursa žūrija nolēma piešķirt arī divas specbalvas, kuras ieguva Saldus tehnikuma audzēknis Rinalds Melbergs par darbu “Koks tā ir māksla” un Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēknis Dmitrijs Olehno par darbu “Krāsu netērē, otu nežēlo!”.

Par konkursa dalībniekiem varēja kļūt izglītojamie, kuri apgūst profesionālās vidējās izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijai un pašvaldībām pakļautajās izglītības iestādēs (tajā skaitā koledžās).

Konkurss risinājās kampaņas “Dari un mācies, viss tikai sācies!” ietvaros, kuras nolūks ir popularizēt profesionālo vidējo izglītību un darba vidē balstītas mācības.