Latvija ieņem stabilu 19. vietu Doing Bussines reitingā

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 09.novembrī

Pēc Pasaules Bankas starptautiskā uzņēmējdarbības vides regulējuma novērtējuma Doing Business 2019 Latvija ieņem salīdzinoši augsto 19. vietu 190 valstu konkurencē.

Doing Business ir valstis savstarpēji salīdzinošs novērtējums. Valsts pozīcijas konkrētajā gadā – izmaiņas vai tās trūkums – ir saistāms ne tikai ar to, vai konkrētā valsts ir vai nav ko mainījusi uzņēmējdarbības regulējumā, bet arī ko ir vai nav darījušas citas valstis uzņēmējdarbības regulējuma jomā.

Kopumā Latvijas uzņēmējdarbības vides regulējums Latvijā tiek vērtēts kā ļoti labs (79,59 punkti no 100 iespējamiem). Latvija ir virs vidējā reģionālā vērtējuma uzņēmējdarbības vides regulējuma jautājumos (vērtējuma diapozonā no 0 līdz 100 saņemot 79.59, OECD vidēji ir 77,80 punkti) un virs OECD vidējā reitinga starp augsta ienākuma valstīm (OECD high-income).

Starp Baltijas jūras reģiona valstīm  Doing Business 2019 uzņēmējdarbības vides regulējuma novērtējumā līderes pozīcijas saglabā Dānija (3. vieta), Norvēģija (7.vieta), arī kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija (attiecīgi 14. un 16. vieta), kas ieņem augstākas pozīcijas nekā Latvija.

Lai Latvija turpmāk uzlabotu savas pozīcijas attiecībā pret citām valstīm reģionā, saskaņā ar Doing Business 2019 novērtējumu, Latvijai nepieciešamie uzņēmējdarbības vides uzlabojumi ir veicami šādās jomās (šobrīd zemākās pozīcijas Latvijas novērtējumā):

  • būvatļauju saņemšanas kārtība un saistītās izmaksas (56. vieta)
  • ar maksātnespējas procesu saistītais laiks, izmaksas un parāda atgūšanas īpatsvars (54. vieta);
  • elektrības pieslēgumu izveides kārtība un saistītās izmaksas (53. vieta);
  • mazākuminvestoru aizsardzības pakāpe (51. vieta).

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.