Latvija iesaistīsies Eiropas profesionālo prasmju nedēļā

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 06.decembrī

logo visi

Lai veicinātu profesionālās izglītības un apmācību pievilcību un sniegtu iespēju labāk izprast katra cilvēka profesionālo potenciālu, laikā no 5. līdz 9. decembrim visā Eiropā, tai skaitā Latvijā, norisināsies profesionālo prasmju nedēļa. Nedēļas ietvaros mācību iestādēs norisināsies karjeras dienas, atvērto durvju dienas uzņēmumos, ekspertu konsultācijas, semināri, konferences, veiksmes un video pieredzes stāsti un cits, plašu pasākumu loks.

Eiropas profesionālo prasmju nedēļa ir Eiropas komisijas iniciatīva, kura šogad pirmo reizi norisināsies Briselē un visās 28 dalībvalstīs.

Eiropas profesionālo prasmju nedēļas ideja balstās uz uzskatu, ka katrs cilvēks ir talantīgs. Tomēr ne visi cilvēku talanti ir acīmredzami, tāpēc tos ir nepieciešams atklāt, izkopt rūpīgā darbā. Dažas profesijas prasa tieši praktiskās zināšanas, nereti augsta līmeņa tehniskās zināšanas un jau iepriekš apgūtas kompetences. Pateicoties profesionālo prasmju nedēļai, ne tikai jauniešiem būs iespēja labāk izprast savus talantus, atklāt radošo un inovatīvo potenciālu, bet ikviens interesents, jebkurā vecumā varēs apgūt dažādas profesionālās prasmes, atklājot darba iespējas, ko paver konkrētā profesija.

“Profesionālo prasmju nedēļa ir daļa no Eiropas Komisijas 10. jūnijā publiskotās ambiciozās Eiropas Iemaņu dienaskārtības, kas ietver 10 konkrētas iniciatīvas, lai eiropiešus padarītu konkurētspējīgākus, ļaujot labāk izprast, attīstīt, parādīt un izmantot savas iemaņas.

Piemēram, viena no EK iniciatīvām ir Digitālo iemaņu un darbavietu koalīcija, kas palīdzēs veicināt sadarbību starp izglītības iestādēm un digitālo industriju”, uzsver Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis”.

Arī Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone uzsver, ka profesionālo prasmju nedēļa ļaus ne tikai labāk izprast savus talantus, bet caur citu skata punktu palūkoties uz profesionālo izglītību, atklājot, ka tā paver plašas darba iespējas, turklāt ir piemērota jebkura vecuma cilvēkiem.

“Pētījumu dati rāda, ka Latvijā valda dažādi stereotipi par profesionālo izglītību un tās prestižu. Tāpat trūkst informācijas par profesionālās izglītības priekšrocībām, piemēram, ka profesionālā izglītība ir piemērota jebkura vecumam cilvēkiem, vai, ka profesionālai izglītībai ir cieša saikne ar mūžizglītību. Tāpēc profesionālo prasmju nedēļa ir lieliska iniciatīva, kura ļauj praksē pārliecināt ikvienu interesentu, jauniešus, to vecākus, pedagogus, par to, ka profesionālā izglītība spēj nodrošināt darba tirgū pieprasītas zināšanas un kompetences”.

Profesionālu prasmju nedēļas ietvaros notiks plašs pasākumu loks, kuru laikā būs jauniešiem iespēja labāk izprast savu nākotnes profesiju, dažādās mācību iestādēs norisināsies atvērto durvju dienas, radošās darbnīcas, labās prakses piemēri, tikšanās ar darba devējiem un mācību iestāžu absolventiem, varēs uzzināt populāru personību veiksmes stāstus ceļā uz sasniegumiem, notiks konkursi, radošās izstādes, diskusijas par sociālo uzņēmējdarbību, ekskursijas uz darba vietām un citi pasākumi.

Informāciju sagatavoja:

Inese Lukaševska, kampaņas komunikācijas konsultante

e-pasts: inese@luka.lv

tālr.: 29536344

Papildu informācija:

Maija Pētermane
LDDK Komunikācijas un korporatīvās sociālās atbildības politikas vadītāja
Tālrunis: + 371 29272365
E-pasts: maija.petermane@lddk.lv

Edīte Olupe,

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas

vadītāja vietniece

e-pasts: edite.olupe@izm.gov.lv

tālr.: 67047834