Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padome vienojas attīstīt sadarbību transporta, loģistikas, pārrobežu sadarbības un IT jomās

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 06.septembrī

5. septembrī Rīgā norisinājās Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes (LSP) sēde, kuras norise saistīta ar šodien notiekošo Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas sēdi un kuras ietvaros abu valstu uzņēmējdarbības nozaru pārstāvji pārrunā līdzšinējo sadarbību un nākotnes perspektīvas.

Kopš šī gada abu pušu LSP līdzpriekšsēdētāji ir Latvijas un Baltkrievijas dzelzceļa uzņēmumu vadītāji, tādēļ LSP dienaskārtībā īpaši nozīmīga loma bija sadarbībai transporta un loģistikas nozarē.

Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents, Latvijas-Baltkrievijas LSP līdzpriekšsēdētājs un VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) prezidents Edvīns Bērziņš: “Biznesa sadarbība ar Baltkrieviju pēdējos gados pieaug un īpaši transporta nozarē ir ļoti aktīva. Raugoties no dzelzceļa perspektīvas, liela loma ir bijusi LDz pārstāvniecības atvēršanai Minskā pagājušā gada janvārī, kas ļāvusi attīstīt sadarbību gan dzelzceļa uzņēmumu starpā, gan veidot jaunas partnerības ar Baltkrievijas uzņēmumiem, kuriem ir interese pārvadāt kravas caur Latvijas ostām. Tas ir radījis būtisku pienesumu, un šajā gadā savienojumā ar Baltkrieviju pārvadāto kravu apjoms ir pieaudzis teju par piektdaļu, un jaunas iespējas rada šogad izveidotais kravas ekspresvilciens Minska-Rīga, kas ļauj pārvadāt kravas pat ātrāk nekā diennakts laikā.”

Šo sadarbību akcentēja arī Baltkrievijas dzelzceļa vadītājs Vladimirs Morozovs, uzsverot, ka tieši dzelzceļš daudzviet palīdz savienot dažādu nozaru uzņēmumus, ražotājus un valstis, tādēļ gan abu valstu dzelzceļu sadarbībai, gan aktīvai LSP darbībai ir liela nozīme tālākā Latvijas un Baltkrievijas ekonomiskajā sadarbībā. Baltkrievijas dzelzceļš arī pozitīvi vērtēja Latvijas virzību dzelzceļa elektrifikācijas veikšanā, norādot, ka pēdējos gados arī Baltkrievijā veikta trīs nozīmīgu posmu elektrifikācija un turpmākā dzelzceļa elektrifikācija tiek skatīta 2021.-2025.gada dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna ietvaros.

Tāpat abas puses uzsvēra sadarbību Baltkrievijas-Ķīnas industriālā parka “Lielais akmens” loģistikas nodrošināšanā, izmantojot gan ekspresvilciena Minska-Rīga, gan citas pārvadājumu iespējas.

LSP ietvaros plaša diskusija tika veltīta arī autopārvadājumu attīstībai starp abām valstīm, iezīmējot potenciālos problēmjautājumus, kas skar robežšķērsošanas iespējas un to kapacitāti, kā arī vīzu jautājumus. Kontekstā ar šo jautājumu Latvijas puse sniedza informāciju par Latvijas-Baltkrievijas robežas tuvumā plānotā Pāternieku loģistikas mezgla attīstību, kas dos iespēju attīstīt efektīvus pārrobežu pārvadājumus, nodrošinot kvalitatīvu un atbilstošu infrastruktūru.

Tāpat LSP ietvaros būtiska dienaskārtības daļa tika veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sektora attīstībai un sadarbības iespējām IKT izglītībā, jaunuzņēmumu kultūras attīstībā un citās jomās. Kā pozitīvs sadarbības projekts tika uzsvērts pēdējo nedēļu laikā notikušais Minska-Rīga IT nozares jaunuzņēmumu hakatons.

Savukārt Rīgas domes pārstāvis un LSP Latvijas puses priekšsēdētāja vietnieks Armands Krūze akcentēja iespējamo sadarbību ar Minskas tehnoparku, kas radītu iespējas inovāciju attīstībai abās pilsētās.

Tāpat Latvijas un Baltkrievijas LSP līdzpriekšsēdētāji sanāksmes noslēgumā vienojās par turpmākās sadarbības protokola parakstīšanu šodien notiekošās Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos sēdes ietvaros.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Augsti vērtējam sadarbību starp Latvijas un Baltkrievijas darba devējiem, kas nostiprinājusies 10 gadu laikā kopš abu valstu LSP izveides. Esam pārliecināti, ka arī turpmāk spēsim sekmīgi vienoties par nozīmīgiem transporta, loģistikas un citām nozarēm būtiskiem attīstības jautājumiem.”

Papildu informācija par Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomi:

Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padome izveidota 2008. gadā. No Latvijas puses padomi vada LDDK viceprezidents un VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš. Baltkrievijas puses padomes līdzpriekšsēdētājs ir Baltkrievijas dzelzceļa vadītājs Vladimirs Morozovs.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.