Latvijas Darba devēju konfederācija piedalās debatēs par Eiropas nākotni

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 05.jūnijā

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs piektdien, 2. jūnijā, piedalījās  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētajās debatēs par Eiropas nākotni.

Pasākuma dalībnieki, starp kuriem bija kā LDDK biedri, tā arī sociālie un sadarbības partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī nevalstiskās organizācijas – diskutēja par galvenajiem faktoriem, kas var nodrošināt Eiropas izaugsmi, apskatot piecus “Baltajā grāmatā” ietvertos nākotnes scenārijus, ar kuriem Eiropas Komisija nāca klajā 1.martā. Klātesošie bija vienisprātis, ka nepieciešams vienots virziens, kas ietveru sevī svarīgākās vērtības un veicinātu izaugsmi.

“Man ir pārliecība, ka Eiropa tikai sadarbojoties var atrast atbildes uz kopīgiem jautājumiem un problēmām. Vienotais tirgus, vienota valūta un tirdzniecības politika, inovācijas un drošība – tās ir jomas, kurās Eiropas Savienības valstis tikai vienoti var nodrošināt izaugsmi,” uzskata V.Gavrilovs.

Gatavojoties debatēm, LDDK veica biedru aptauju, kā ES varētu izskatīties nākotnē un par kādu izvēli vajadzētu izšķirties Eiropai. Pēc uzņēmēju domām – vispiemērotākais scenārijs Eiropas Savienības iekšējo un ārējo problēmu risināšanai ir “Darīt mazāk, bet efektīvāk”. Šādu uz rezultātu vērstu racionālu pieeju varētu veiksmīgi pielietot atsevišķās politikas jomās, piemēram, nodokļu politika, ārējā tirdzniecība, īstenojot gan nacionālos, gan starptautiskos mērķus.

Tāpat Eiropas biznesa konfederācijas BusinessEurope biedru organizāciju Prezidentu padome maija sākumā Maltā analizēja visus Eiropas virzības scenārijus, ko piedāvā Baltā grāmata. Uzņēmējdarbības pārstāvjiem ir pārliecība, ka scenārijs “Turpinām iesākto” un “Tikai un vienīgi vienotais tirgus” nepiedāvā izeju no pašreizējās situācijas, jo šādā veidā nerodas pietiekami drosmīgi risinājumi, kas varētu mazināt plaisu starp lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotāju un uzņēmēju cerībām. Savukārt scenārijs “Darīt mazāk, bet efektīvāk” un “Darīt daudz vairāk kopā” piedāvā iespējas straujākai attīstībai, īpaši, ja apskata šos scenārijus vienoti. Tas prasīs spēju ātri pieņemt lēmumus un lielāku sadarbību starp valstīm prioritārās jomās. Turklāt, lai nostiprinātu ES lomu globālajā pasaulē, daži elementi no  scenārija –“Tie, kuri vēlas vairāk darīt, dara vairāk” –, pēc BusinessEurope viedokļa, varētu tikt izmantoti kā instruments atsevišķu procesu paātrināšanai.

Latvijas Darba devēju konfederācija ir Eiropas Biznesa konfederācijas BusinessEurope biedrs jau gandrīz 20 gadus, un jau kopš 90.gadu sākuma aizstāv vienotās Eiropas ideju.

Baltā grāmata par Eiropas nākotni: Pieci scenāriji