Latvijas Darba devēju konfederācijas padome apstiprina NTSP apakšpadomju vadītājus

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 18.jūlijā

18. jūlijā, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) padomes sēdē apstiprināti visi Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) apakšpadomju vadītāji no darba devēju puses.

NTSP struktūrā ir izveidotas desmit apakšpadomes:

  • Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadome (BNPTSA), vadītāja Sanda Liepiņa (Finanšu nozares asociācija);
  • Darba lietu trīspusējā sadarbības apakšpadome (DLTSA), vadītāja Dace Teice (SIA Lattelecom);
  • Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA), vadītāja Inga Lapiņa (RTU);
  • Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome (RAPLTSA), vadītāja Aiva Vīksna (Lietišķās informācijas dienests);
  • Sabiedriskās drošības trīspusējā apakšpadome (SDTA), vadītājs Arkādijs Suškins (Cēsu uzņēmēju klubs);
  • Sociālās drošības apakšpadome (SDA), vadītājs Arkādijs Suškins (Cēsu uzņēmēju klubs);
  • Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome (TSNTSA), vadītājs Edvīns Bērziņš (Latvijas Dzelzceļš);
  • Veselības aprūpes nozares apakšpadome (VANA), vadītājs Jevgēņijs Kalējs (Latvijas Slimnīcu biedrība);
  • Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (VALTSA), vadītāja Aiva Vīksna (Lietišķās informācijas dienests);
  • 2018. gadā izveidota arī Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējā sadarbības apakšpadome, kuras vadītājs no darba devēju puses ir Uldis Biķis (AS Latvijas Finieris).

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija, kurā kā sociālie partneri darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) deleģētie pārstāvji.

NTSP mērķis ir veicināt sociālo partneru sadarbību nacionālajā līmenī un nodrošināt saskaņotu, visai sabiedrībai un valsts interesēm atbilstošu sociālekonomiskās attīstības jautājumu risināšanu, kas garantētu sociālo stabilitāti, labklājības līmeņa un tautsaimniecības izaugsmi valstī.

LDDK aktīvi darbojas Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē, izvērtējot un sniedzot priekšlikumus par tiesību aktu projektiem nodokļu, ES struktūrfondu un citiem jautājumiem tautsaimniecības, finanšu, darba tiesību, sociālās aizsardzības un sociālās apdrošināšanas jomās.