Latvijas-Gruzijas Lietišķās sadarbības padome diskutē par sadarbības paplašināšanu

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 16.decembrī

Gruzijā, Tbilisi 2015.gada 7.decembrī norisinājās Latvijas – Gruzijas starpvaldību komisijas (SVK) ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos sēdē, kurā Latvijas pusi pārstāvēja ekonomikas ministre Dana Reizniece – Ozola. Paralēli norisinājās Latvijas-Gruzijas Lietišķās sadarbības padomes (LSP) sēde, kurā abas puses uzsāka diskusijas par tādiem būtiskiem jautājumiem, kā transports un loģistika, muita, standartizācijas process un investīciju iespējas gan Latvijā, gan Gruzijā.

Latvijas-Gruzijas Lietišķas sadarbības padomes Latvijas puses vadītājs Imants Kanaška: “Uzņēmēji Latvijā ir ieinteresēti sadarboties ar Gruzijas uzņēmējiem un īpaši jānovērtē Gruzijas kolēģu sniegtā informācija par uzņēmējdarbību ietekmējošiem standartiem pakalpojumu, preču un procesu jomā. Šādi pieredzes apmaiņas pasākumi ir vērtīgi tādā ziņā, ka atvērtu diskusiju rezultātā varam nonākt pie vērtīgiem secinājumiem – kas būtu jāuzlabo divpusējas sadarbības ietvaros, uzņēmējdarbības vides un investīciju klimata jautājumos. Lietišķās sadarbības padomes kalpo par instrumentu, lai stiprinātu divpusēju sadarbību un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.”

LSP sēdes darba kārtībā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

  • kā uzlabot uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju;
  • investīciju piesaistes iespējas Latvijā un Gruzijā;
  • sadarbības stiprināšana ar nacionālām un reģionālajām darba devēju organizācijām;
  • sadarbības iespējas nekustamā īpašuma nozarē;
  • transporta, loģistikas un muitas jautājumu risināšana;
  • preču un pakalpojumu standartizācijas prakse Gruzijā;
  • sadarbība elektriskā sabiedriskā transporta jomā.

Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka sadarbību uzņēmēju starpā sekmētu pēc iespējas ātrāka vīžu režīma atcelšana starp ES un Gruziju.

Nākamā Latvijas-Gruzijas Lietišķās sadarbības padomes sēde plānota Latvijā. Turpmāk plānots arvien vairāk izmantot LSP ietvaru lietišķo kontaktu veidošanai starp abu valstu uzņēmējiem un konsultāciju sniegšanai par biznesa uzsākšanu un investīciju iespējām Latvijā un Gruzijā.

Video par Latvijas-Gruzijas Lietišķās sadarbības sēdes norisi: skatīt šeit

Papildu informācija no LR Ekonomikas ministrijas par Latvijas – Gruzijas starpvaldību komisijas sēdi: skatīt šeit

Papildu informācija par Latvijas – Gruzijas Lietišķās sadarbības padomi:

Latvijas Darba devēju konfederācija un Gruzijas Darba devēju asociācija (Georgian Employers’ Association, GEA) 2009.gadā noslēdza sadarbības līgumu. Abas organizācijas 2014.gadā izveidoja Latvijas – Gruzijas Lietišķo sadarbības padomi. Par Latvijas – Gruzijas Lietišķās sadarbības padomes Latvijas puses vadītāju LDDK Padome iecēlusi Imantu Kanašku, LDDK Padomes locekli un Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas priekšsēdētāju. Par Latvijas – Gruzijas Lietišķās sadarbības padomes Gruzijas puses vadītāju iecelts: Gruzijas Darba devēju asociācijas (Georgian Employers’ Association) prezidents Elguja Meladze.