Latvijas un Moldovas uzņēmēji - atvērti savstarpējai ekonomiskajai sadarbībai

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 29.oktobrī

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas attīstības sadarbības projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionālās attīstības aģentūrai teritoriju attīstības plānošanas, īstenošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Latvijas Darba devēju konfederācijas Latvijas-Moldovas Lietišķās sadarbības padomi (LSP) un Moldovas reģionu attīstības aģentūrām, no 18. līdz 23. oktobrim tika organizēti vairāki pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos, t. sk. tirdzniecības misija Latvijas uzņēmējiem Moldovā.

Vizīte aizsākās 19. oktobrī Moldovas Ziemeļu reģiona pilsētā Belci, kur norisinājās Ekonomikas forums ar Moldovas Reģionālās attīstības un Celtniecības ministra Vasile Bitca, Latvijas vēstnieka Moldovā Ata Lota, Moldovas Tirdzniecības – Rūpniecības palātas priekšsēdētāja Sergei Harea piedalīšanos. Foruma atklāšanā Latvijas pusi prezidijā pārstāvēja un uzrunu teica LDDK Padomes loceklis, Latvijas-Moldovas Lietišķās sadarbības padomes līdzpriekšsēdētājs Imants Kanaška.

21.oktobrī Kišiņevā notika Latvijas–Moldovas Lietišķās sadarbības padomes apvienotā sēde, kurā piedalījās Latvijas–Moldovas Lietišķās sadarbības padomes pārstāvji un Moldovas nacionālās darba devēju konfederācijas (CNMP) locekļi. Sēdes laikā Latvijas-Moldovas LSP līdzpriekšsēdētājs Imants Kanaška dalījās pieredzē par padomes līdzšinējo darbību un par savstarpējās ekonomiskās sadarbības iespējām starp abām valstīm. Tāpat tika plaši runāts par abu valstu savstarpējām ekonomiskajām interesēm, par problēmām, kas skar biznesa vidi un tās attīstību starp Latviju un Moldovu. Tikšanās noslēgumā starp abām organizācijām tika parakstīts Apvienotās Latvijas-Moldovas Lietišķās sadarbības padomes Nolikums.

Moldovas puses akcentētākās vēlmes sadarbībai ar Latviju – savstarpēja loģistikas koridora  Latvija-Moldova izveide, lai veicinātu eksporta/importa augšupeju, savstarpējas preču aprites tempa pieauguma attīstību (iespējamais imports – zivju konservi no Latvijas), sadarbības iespējas ar Latvijas banku sektoru. Savukārt Moldova piedāvā sevi kā loģistikas koridoru sadarbībai ar Balkānu valstīm. Moldovai uz Latviju ir interese eksportēt vīna izstrādājumus, augļus un dārzeņus.

Abas puses izteica vēlmi savstarpējai ekonomiskai sadarbībai un ir atvērtas Biznesa misijām starp valstīm.