Latvijas reģionos notiks semināri par Energoefektivitātes likuma prasībām uzņēmumu energoefektivitātei

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 27.oktobrī

Šā gada oktobrī un novembrī četros Latvijas reģionos – Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē – Ekonomikas ministrija organizē seminārus par Energoefektivitātes likuma  prasībām, kas attiecas uz dažādām uzņēmumu grupām.

Semināros aicināti piedalīties uzņēmumu pārstāvji un citi interesenti.

Semināros sniegs informāciju un atbildes uz jautājumiem par obligātajiem  energoauditiem, energopārvaldības sistēmu, kā arī iespējām, ko paver  enerģijas patēriņa izvērtēšana. Energoefektivitātes likums paredz pienākumus energoefektivitātes jomā lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, bet ieguvums no pārdomātas energoefektivitātes pasākumu ieviešanas ir iespējams jebkurā uzņēmumā.

Lielais uzņēmums ir komersants, pie kura nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā — 43 miljonus euro, bet par lielo elektroenerģijas patērētāju uzskatāms komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas.

Semināra laikā Ekonomikas ministrija sniegs atbildes uz jautājumiem par  Energoefektivitātes likumu un ministru kabineta noteikumu prasībām uzņēmumu energoefektivitātes jomā. Uzņēmumu energoauditori un energopārvaldības sistēmas sertificētāji iepazīstinās ar uzņēmumu energoaudita veikšanas un energopārvaldības sistēmas ieviešanas praksi un dažādajiem ieguvumiem. Sniegtā informācija un atbildes palīdzēs izvērtētu uzņēmumam piemērotāko risinājumu.

2016.gada oktobrī un novembrī semināri “Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei” notiks:

  • oktobrī Aizkrauklē, Aizkraukles pilsētas kultūras namā Spīdolas ielā 2, no plkst. 10.30 – 14.00
  • novembrī Daugavpilī, Rīgas ielā 22a, Latviešu Kultūras centrā, no plkst.10.30-14.00
  • novembrī Rīgā:  Ekonomikas ministrijā, 224. telpā, Rīga, Brīvības iela 55.,  no plkst. 11.00 – 15.00