Latvijas un Baltkrievijas uzņēmēji vienojas par ciešāku sadarbību transporta, tūrisma un digitālo tehnoloģiju jomā

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 24.janvārī

Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā šonedēļ norisinās Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos sēde, kuras ietvaros šodien, 24.janvārī notika arī Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes sēde.

Tajā abu valstu uzņēmēji diskutēja par abpusēji nozīmīgām sadarbības jomām, problēmjautājumiem un to iespējamajiem risinājumiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta transporta nozarei, kā arī sadarbības veicināšanai tūrisma, digitālo tehnoloģiju, mazā un vidējā biznesa attīstības un dažādu nozaru savstarpējo sertifikāciju.

LSP Latvijas puses priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) viceprezidents un VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) prezidents Edvīns Bērziņš uzsvēra, ka Baltkrievija vēsturiski ir nozīmīgs biznesa partneris daudziem Latvijas uzņēmējiem un savstarpējās attiecības ir jāstiprina. Kā piemēru minot dzelzceļa nozari, E. Bērziņš akcentēja, ka teju puse LDz pārvadāto kravu tiek ievestas no Baltkrievijas, turklāt baltkrievu kolēģiem ir nozīmīga loma pēdējo gadu aktuālā transporta nozares jautājuma – Ķīnas kravu pārvadājumu – veicināšanā caur Latviju.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Abām valstīm – Latvijai un Baltkrievijai – ir kopīgi izaicinājumi: ekonomiskā izaugsme un jaunas darba vietas. Šo uzdevumu sasniegšanā būtiski ir nodrošināt sekmīgu sadarbību visos iespējamos līmeņos un virzienos – starp valstīm, pašvaldībām un uzņēmējiem. Latvijas – Baltkrievijas Lietišķā sadarbības padome nodrošina šādu sadarbības modeli – abu valstu valdību, vietējo pašvaldību un organizētās uzņēmēju sabiedrības pārstāvjiem pārrunājot un risinot konkrētus sadarbības jautājumus.”

LSP ietvaros tika skatīti gan jautājumi par dzelzceļa elektrifikāciju, izveidojot vienotu elektrificētu koridoru gan Latvijas, gan Baltkrievijas pusē, gan par ciešāku sadarbību dzelzceļa pārvadājumu nodrošināšanā, izmantojot esošos un attīstot jaunus maršrutus. Tāpat sēdes dalībnieki akcentēja, ka 2017.gada pirmajā pusgadā nepieciešams organizēt atsevišķu ekspertu līmeņa sanāksmi, iesaistot Latvijas un Baltkrievijas sertifikācijas institūcijas, lai izstrādātu plānu pakāpeniskai tehnisko barjeru mazināšanai savstarpējā tirdzniecībā. Uz to, ka sertifikācijas prasības un to atšķirības vai arī pārlieku ilgais dokumentu kārtošanas process ierobežo sadarbības iespējas, norādījuši vairāki Latvijas uzņēmumi, piemēram, AS “Grindeks”. Sēdes ietvaros tika apspriesta arī sadarbība digitālo tehnoloģiju jomā.

Informāciju sagatavoja:

Maija Pētermane
LDDK Komunikācijas un korporatīvās
sociālās atbildības politikas vadītāja
Tālrunis: + 371 29272365
E-pasts: maija.petermane@lddk.lv