Latvijas uzņēmēji tiekas ar Ukrainas premjerministru

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 02.martā

Piektdien, 2. martā, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs vadīja Latvijas uzņēmēju tikšanos ar Ukrainas Ministru prezidentu Volodimiru Groismanu (Volodymyr Groysman).

Tikšanās laikā puses pārrunāja, ka Latvijas un Ukrainas sadarbībai ir labs potenciāls savstarpēji izdevīgas partnerības veidošanai. Jāatzīst, ka sadarbībā ar Ukrainu vēl nav izmantotas visas attīstības un ekonomiskās izaugsmes iespējas gan preču, gan pakalpojumu eksporta un importa, gan investīciju ziņā. Tāpēc Latvijas-Ukrainas sadarbības stiprināšana, ekonomiskā un investīciju sadarbība ir viens no svarīgākajiem divpusējo attiecību uzdevumiem starp abām valstīm.

Latvijas darba devēji uzskata, ka Ukrainai ir jāturpina darbs pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, padarot to investīcijām un uzņēmējdarbībai pievilcīgu. Turklāt Latvijas uzņēmēji ir gatavi attīstīt sadarbības potenciālu tranzīta, ekoloģijas, jauno tehnoloģiju, mašīnbūves un energoefektivitātes jomā, lauksaimniecības modernizācijā, veselības aprūpes pakalpojumu un citās jomās.

Lai veicinātu sadarbību ar Ukrainu, nepieciešama uzņēmējdarbības vides būtiska uzlabošana, administratīvo šķēršļu mazināšana un augstākā līmeņa korupcijas apkarošanas jautājumi. Sadarbībā ar Ukrainu aktualizēti jautājumi par tiesisko aizsardzību starpvaldību līmenī (investīciju aizsardzība), dzelzceļa satiksmi tūrisma un biznesa kontaktu sekmēšanai. Šajā kontekstā uzņēmēji uzsvēra, ka starpvaldību komisijas darbs ir svarīgs mehānisms ekonomisko sakaru stiprināšanai starp Ukrainu un Latviju.

Ministru prezidents V.Groismans apliecināja vēlmi un gatavību sadarboties ar Latvijas darba devējiem, sekmējot savstarpējās investīcijas un abu valstu ekonomisko attīstību. Savukārt LDDK prezidents V.Gavrilovs atzīmēja, ka arī turpmāk jāveicina Latvijas – Ukrainas Lietišķās sadarbības padomes (LSP) darbība. LSP formāts nodrošina ciešu divpusējo sadarbību ar attiecīgo valstu darba devēju organizācijām, kas nepieciešamības gadījumā ļauj atrisināt būtiskus jautājumus valdības līmenī.

Latvijas-Ukrainas LSP izveidota 2009. gadā. No Ukrainas puses padomi veido Ukrainas darba devēju federācija (Federation of Employers of Ukraine, FEU) un no Latvijas puses – LDDK. Līdz 2018. gada februārim Latvijas puses LSP vadīja SIA Eiroholdings valdes priekšsēdētājs Vasilijs Meļņiks.