LDDK aicina iespējami ātrā laikā izveidot rīcībspējīgu valdību

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 09.decembrī

Valdības sociālais partneris – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina visus politiskos spēkus rīkoties atbildīgi un iespējami ātrā laikā izveidot rīcībspējīgu valdību. Šobrīd ir vairāki būtiski jautājumi – tautsaimniecības attīstība, Latvijas konkurētspējas veicināšana, ēnu ekonomikas mazināšana, kas ir jārisina nekavējoties.

Nākamās valdības mērķiem un uzdevumiem jāsakrīt ar tiem principiem, kas definēti Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam (NAP2020): veicināt ekonomisko attīstību, kas attiecīgi ļaus samazināt nevienlīdzību sabiedrībā, veicināt ilgtspējīgu atalgojuma pieaugumu, kā arī nodrošināt nepieciešamo finansējumu drošībai, izglītībai, veselībai un citām stratēģiski nozīmīgām jomām.

Latvijas Darba devēju konfederācijas Prezidents Vitālijs Gavrilovs: “LDDK uzsver nepieciešamību jaunajai valdībai atgriezties pie trīspusējā sociālā dialoga ar sociālajiem partneriem. Līdz šim gatavojot valsts budžetu, sociālais dialogs nav bijis veiksmīgs, jo pieņemtais budžets neatbilst līdzšinējās valdības deklarācijai un Nodokļu politikas stratēģijai 2015.-2017.gadam. Tas vairo nestabilitāti ilgtermiņā un palielina nodokļu slogu darba spēkam vispārējā nodokļu režīmā, kā arī samazina Latvijas ekonomikas konkurētspēju Baltijas reģionā ar neplānotām un sasteigtām nodokļu izmaiņām un jaunu nodokļu ieviešanu pret ko iebilda gan darba devēji, gan darba ņēmēji.”

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Pārejas periodā līdz jaunas valdības izveidošanai un nodokļu stratēģijas apstiprināšanai ir būtiski neveikt nekādas izmaiņas tiesību aktos, kas varētu ietekmēt nodokļu sistēmu. Jo tieši stabila nodokļu politika ir svarīgākais priekšnoteikums ne tikai uzņēmējdarbības veicināšanai, bet arī jaunu investīciju piesaistīšanai.”

Papildu informācijai:

Latvijas Darba devēju konfederācija šodien nosūtīja oficiālu aicinājumu Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai un visu Saeimā pārstāvēto partiju frakciju vadītājiem, lai paustu gatavību tuvākajā laikā tikties, apspriest nepieciešamo rīcību un jaunās valdības galvenos uzdevumus.