LDDK aicina valdību ņemt vērā sociālo partneru iebildumus par budžetu 2020.gadam

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 27.septembrī

Šodien, 27. septembrī, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē valdība un sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – turpināja aizsākto diskusiju par valsts budžetu 2020. gadam.

LDDK atzinīgi vērtē valdības apņemšanos nemainīt nodokļu politiku iedzīvotājiem, saglabājot tās stabilitāti un prognozējamību, kā arī priekšlikumu sabalansēt pašvaldību resursus reģionālā griezumā un konsekventu virzību uz administratīvi teritoriālās reformas veikšanu, kas ir pamats izglītības un veselības reformām.

Tomēr darba devēji, kā valdības sociālie partneri, sagaida savlaicīgu iesaisti konsultācijās un budžeta veidošanas procesā. LDDK iebilst pret politiķu vēlmi vienpusēji pieņemt lēmumu par minimālās darba samaksas celšanu, nekonsultējoties ar sociālo partneru organizācijām, kā arī ieceri samazināt bezdarbnieku pabalstu, nesamazinot darbaspēka nodokļus.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Valsts budžetu jāveido, ievērojot stratēģiskās plānošanas principus, lai nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu vidējā termiņa robežās un ilgtermiņā. Darba devējiem un visai sabiedrībai ir svarīga ekonomiskā, sociālā un politiskā stabilitāte. LDDK kopumā atbalsta sagatavotos priekšlikumus valsts budžeta projektam, taču turpmāk tik svarīgus lēmumus jāpieņem daudz aktīvāk konsultējoties ar sociālajiem partneriem”.

LDDK aicina izvērtēt iespēju ieviest fiskāli neitrālu fiksēto neapliekamo minimumu, aizstājot esošo diferencēto neapliekamo minimumu. Tādējādi mazinātos aplokšņu algu maksātāju priekšrocības pret tiem, kuri maksā legālas algas un tiktu veicināta straujāka ekonomikas izaugsme.

LDDK vērš uzmanību uz to, ka NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē pēc būtības netika vērtēti LDDK biedru iesniegtie priekšlikumi, piemēram, par darba devēju iegādāto apdrošināšanas polišu limita palielināšanu strādājošo veselības apdrošināšanai.

LDDK atbalsta lēmumu uzsākt diskusijas par nodokļu politikas reformas  izvērtējumu un jauniem priekšlikumiem pēc valsts budžeta apstiprināšanas. Vienlaikus, lai nodrošinātu NAP 2020 noteiktos rīcības virzienus ekonomiskā izrāviena sasniegšanai un izcilas uzņēmējdarbības vides veidošanai, ir jāturpina strādāt pie tādas nodokļu politikas, kas veicinās privātās investīcijas izpētē un attīstībā (R&D) un nodarbināto iedzīvotāju prasmju un kompetenču pilnveidē (mūžizglītībā).

Uzklausot LDDK un LBAS iebildumus NTSP sēdē, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš aicināja abu pušu pārstāvjus piedalīties koalīcijas partiju Sadarbības padomē, palielinot sociālo partneru iesaisti.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993. gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.