LDDK ar pašvaldību pārstāvjiem pārrunā jaunās nodokļu politikas tapšanu

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 15.februārī

Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidenti un padomes pārstāvji 14. februārī tikās ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, lai pārrunātu priekšlikumus jaunajai vidēja termiņa nodokļu politikai.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone pauda, ka šie sagatavotie priekšlikumi ir vērtējami tikai kompleksi un atsevišķu piedāvājumu, vai nodokļu izraušana no konteksta nedos nepieciešamo rezultātu. Turklāt viens no svarīgākajiem principiem ir stabilitāte un prognozējamība.

LDDK vīzija ir izveidot tādu nodokļu politiku, kas palīdzētu veicināt uzņēmējdarbību un līdz ar to vidējais labklājības līmenis pietuvotos Eiropas Savienības vidējam līmenim. Nodokļu politika, kas ir viens no valsts izaugsmes priekšnoteikumiem, var kalpot par pamatu ekonomikas attīstībai, jo izveidojot to konkurētspējīgu reģionā, iespējams piesaistīt investīcijas un palielināt eksporta apjomu.

Stratēģiskais mērķis ir palielināt tādu uzņēmumu skaitu un apgrozījumu, kas fokusējas uz eksportu, augstu produktivitāti un spēj nodrošināt vidējo atalgojuma līmeni virs 1000 eiro mēnesī neto. Kopumā tas palīdzēs celt nodokļu ieņēmumus, jo būs vairāk nodokļu maksātāju, esošie uzņēmumi palielinās pelnītspēju un biznesa apjomu un pieaugs godīgo nodokļu maksātāju motivāciju.

Savukārt LPS pārstāvji norādīja: lai varētu izvērtēt LDDK priekšlikumu ietekmi uz dažādiem nodokļu maksātāju veidiem, kā arī uz valsts un pašvaldību budžetiem, ir nepieciešama papildu informācija (piemēram, LDDK priekšlikumos bija uzsvērta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes samazinājuma nepieciešamība, bet netika runāts par ar IIN neapliekamā minimuma izmaiņām) un konkrēti LDDK priekšlikumu finansiālās ietekmes modelējumi gan uz dažādām nodokļu maksātāju grupām, gan valsts un pašvaldību budžetiem. Puses vienojās, ka pēc LDDK veikto modelējumu un ietekmes aprēķinu saņemšanas, puses turpinās sarunas.