LDDK atbalsta augstākās izglītības pārvaldības reformu

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 03.februārī

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) pauž atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) augstākās izglītības pārvaldības reformas virzienam, kā arī ir sagatavojusi un iesniegusi priekšlikumus IZM un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai par reformas īstenošanu.

LDDK kā atbildīgs sociālais partneris saskata tiešu izglītības un zinātnes kvalitātes pieauguma sasaisti ar iespēju sekmēt Latvijas tautsaimniecības attīstību, konkurētspēju un investīciju piesaisti, kā arī transformāciju par augstas pievienotās vērtības ekonomiku. Kvalitatīvs un neatkarīgs akadēmiskais process augstskolās ir ļoti svarīgs, tāpēc LDDK atbalsta augstākās izglītības iestāžu autonomijas un pašpārvaldes principu ievērošanu, tādejādi nodrošinot augstskolu atbildību par sava darba efektivitāti un rezultātiem. Vienlaikus LDDK aicina nodrošināt uz labas pārvaldības principiem balstītu augstskolu iekšējo pārvaldību, stratēģijas īstenošanu un saimnieciski pamatotu lēmumu pieņemšanu, ko varētu nodrošināt, dodot rektoram un vadības komandai plašākas pilnvaras sarežģītu lēmumu pieņemšanā, tādejādi nodrošinot risinājumu ilgtspēju un reāli uzlabojot situāciju augstskolu administrācijā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Darba devēji ir jāiesaista stratēģisku jautājumu risināšanā augstskolās, kā arī studiju un pētniecības satura pilnveidē. Tādējādi tiek veicināta abu pušu savstarpējā uzticība, sadarbība, kā arī tiek sekmēta studiju atbilstība darba tirgus prasībām, kam ir būtiska nozīme tautsaimniecības attīstībai kopumā.”

LDDK uzsver, ka augstskolu pārvaldībā jāstiprina augstskolu konventu loma, lai darba devēji varētu būt ne tikai vērtīgs padomdevējs, lai stiprinātu augstākās izglītības un darba tirgus sasaisti, bet arī saskaņotu augstskolai nozīmīgus un stratēģiskus lēmumus.

Darba devēji uzsver, ka turpmākajā saskaņošanas procesā par pārvaldības modeļa maiņu visām pusēm ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu labāku pārmaiņu vadības procesu.