LDDK darba aizsardzības eksperte konsultē Balvu novada uzņēmējus

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 29.maijā

Untitled-126. maijā Balvu novada Briežuciema pagastā rīkotajā pasākumā novada uzņēmējiem, Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk LDDK) darba aizsardzības eksperte Laima Beroza informēja  novada uzņēmējus par ESF projektu „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”, projekta mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un iespējām sakārtot darba vidi saviem darbiniekiem.

Tikšanās laikā tika sniegtas konsultācijas vairākiem uzņēmējiem, kas savlaicīgi bija pieteikušies uz individuālām sarunām. Konsultāciju jautājumi bija dažādai, piemēram, kur apgūt pamatzināšanas darba aizsardzībā, kādi uzņēmumi veic apmācības un kura firma  ir tuvāk konkrētam uzņēmējam. Darba devējus intresēja arī jautājumi par darba aizsardzības dokumentāciju, par obligāto veselības pārbaudes veikšanu un citi jautājumi. Uzņēmēji bija gandarīti par iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas  pasākumā, kā arī par iespēju projektā piedāvātās iespējas izmantot ilglaicīgi.

LDDK arī turpmāk sniegs informāciju ESF projektu „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” interesentiem, bet īpaši bīstamo nozaru uzņēmējiem, kā arī aicinās visus darba devējus ievērot Darba aizsardzības likuma un Darba likuma prasības.

Lai saņemtu konsultācijas darba aizsardzības jautājumos, darba devējiem ir iespēja zvanīt Laimai Berozai uz tālr. nr.: 29471506, 67225162  pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 – 17.00, kā arī sūtīt jautājumus uz e-pasta adresi: laima.beroza@lddk.lv.

Konsultācijas darba devējiem darba tiesību jautājumos sniedz Andris Alksnis. Lai saņemtu konsultācijas, aicinām zvanīt darba dienās plkst. 09.00 – 17.00 pa tālruni 67225162, 20313155, e-pasts jautājumiem rakstiski: andris.alksnis@lddk.lv

Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tiek sniegtas ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.