LDDK darba aizsardzības eksperts konsultē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra darbiniekus

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 10.jūnijā

12. jūnijā Ozolnieku novadā notiekošajā Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra darbinieku sanāksmē, Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk-LDDK) darba aizsardzības eksperts Laima Beroza informēs  sanāksmes dalībniekus par darba aizsardzības situāciju lauksaimniecībā laika posmā no 2016. gada līdz 2019. gadam un par ESF projektu „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” iespējām. Projekta mērķis ir paaugstināt darba devēju, t.sk. arī lauksaimniecības uzņēmumu vadītājus un zemnieku saimniecību īpašnieku izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu un iespējām sakārtot darba vidi savā uzņēmumā. Tikšanās laikā tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas sanāksmes dalībniekiem uz vietas, atbildot uz viņu uzdotajiem jautājumiem.

Lai saņemtu konsultācijas darba aizsardzības jautājumos, darba devējiem zvanīt Laimai Berozai  29471506 ,  pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 – 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: laima.beroza@lddk.lv.

Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tiek sniegtas ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.