LDDK darba aizsardzības eksperts konsultē Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas biedrus

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 29.maijā

29. maijā notiekošajā Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas biedru sanāksmē, Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk-LDDK) darba aizsardzības eksperts Laima Beroza informēs  namu apsaimniektājus par ESF projektu „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” iespējām. Projekta mērķis ir paaugstināt darba devēju, t.sk. arī namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu un iespējām sakārtot darba vidi savā uzņēmumā. Tikšanās laikā tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas klātienē, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem.

Lai saņemtu konsultācijas darba aizsardzības jautājumos, darba devējiem zvanīt Laimai Berozai,  pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 – 17.00 pa tālruni  29471506 vai 67225162, e-pasts jautājumiem: laima.beroza@lddk.lv.

Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tiek sniegtas ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.