LDDK darba aizsardzības eksperts konsultē Latvijas Tirdzniecības asociācijas biedrus

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 16.aprīlī

17. aprīlī notiekošajā Latvijas Tirdzniecības asociācijas (LTA) biedru sanāksmē, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) darba aizsardzības eksperte Laima Beroza informēs  LTA biedrus par ESF projektu „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” iespējām. Projekta mērķis ir paaugstināt darba devēju, t.sk. arī tirgotāju un veikalu vadītāju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, un iespējām saskārtot darba vidi savā uzņēmumā. Tikšanās laikā tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas LTA biedriem uz vietas, atbildot uz viņu uzdotajiem jautājumiem.

Lai saņemtu konsultācijas darba aizsardzības jautājumos, Darba devējiem zvanīt Laimai Berozai 29471506,  pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 – 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: laima.beroza@lddk.lv.

Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tiek sniegtas ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.