LDDK iebilst pret sasteigtām un sarežģītām mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanas izmaiņām

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 18.martā

Šonedēļ Saeimā tiks skatīti grozījumi Mikrouzņēmuma nodokļa likumā, kuros paredzēts noteikt nozares, kurās mikrouzņēmuma nodoklis nevarētu tikt piemērots. Turklāt tiek paredzēts, ka grozījumi faktiski stātos spēkā ar atpakaļejošu datumu. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), tās Padome un biedri iebilst pret šādiem sasteigtiem un nepārdomātiem likuma grozījumiem.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: „2014.gada rudenī LDDK ar Finanšu ministriju parakstīja Nodokļu politikas stratēģiju 2015.-2017.gadam, kurā noteikts, ka jānodrošina nodokļu sistēmas stabilitāte un paredzamība, kā arī nodokļu sistēma, cik vien iespējams, jāvienkāršo un jāuzlabo tās administrēšana. Izmaiņas, kas patlaban tiek rosinātas Mikrouzņēmuma nodokļa likumā, ir skaidrā pretrunā ar visiem šiem nosacījumiem. Gribu atgādināt, ka pats būtiskākais ir – nodokļu sistēmai jābūt paredzamai un stabilai, lai uzņēmumi zina, ar ko rēķināties. Mikrouzņēmuma nodokļa likums nesen jau ir ticis grozīts, un nav pieļaujams tik īsā laikā to mainīt atkal, sistēmu vēl vairāk sarežģījot.”

L.Meņģelsone uzsver, ka mikrouzņēmuma nodoklis pēc būtības ir piemērots un izdevīgs vien tām nozarēm, kurās darbaspēka izmaksas sastāda lielāko izmaksu daļu. Tomēr rosinātajos likuma grozījumos nodokļa piemērošanu plānots būtiski ierobežot tieši šajās nozares, tādējādi radot risku, ka daļa uzņēmumu likvidēsies vai arī pieaugs ēnu ekonomikas risks.

Vienlaikus jebkādi izņēmumi nozarēs, nodokļu piemērošanā utt. ir papildu administratīvais slogs valstij, tādējādi sadārdzinot administrēšanas izmaksas, kas tiek segtas no valsts budžeta. „Ja mērķis ir gūt vairāk līdzekļu valsts budžetā, ir bezatbildīgi to darīt, izmantojot risinājumus, kas, no otras puses, prasīs lielākus administrēšanas izdevumus no tā paša valsts budžeta,” rezumē LDDK ģenerāldirektore.

Ņemot vērā šos apsvērumus, LDDK aicina likumdevējvaru negrozīt 2013.gadā pieņemtos grozījumus Mikrouzņēmuma nodokļa likumā, kas paredz pakāpenisku nodokļa likmes paaugstināšanu turpmākajos gados, 2017.gadā sasniedzot 15%. LDDK pieļauj uzņēmēju iesaisti diskusijā par minimālo sociālo iemaksu noteikšanu mikrouzņēmumu darbiniekiem, taču arī šādas izmaiņas padziļināti jāizdiskutē ar uzņēmēju organizācijām un mikronodokļa maksātājiem un tās nedrīkst pieņemt jau šī gada ietvaros, jo uzņēmumi plāno savu darbību ilgākā termiņā.