LDDK iesaistās VID konsultatīvās padomes darbā

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 02.februārī

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir iesaistījusies Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvās padomes darbā, kas uz pirmo sēdi sanāca šonedēļ.

Pirmajā VID konsultatīvās padomes sēdē tika izskatīts jautājums par padomes nolikumu, kā arī VID darbības un attīstības stratēģija 2017. – 2019. gadam.

LDDK uzskata, ka pārmaiņām VID jābūt kā pilotprojektam ceļā uz mazu un efektīvu valsts pārvaldi un šī pārliecība nostiprināta arī 2016. gada 9. augusta vienošanās dokumentā starp valdību, sociālajiem un sadarbības partneriem. Tajā noteikts, ka VID misijai jābūt kalpot sabiedrības vajadzībām, īpaši rūpējoties par uzņēmējdarbības kā galvenā valsts budžeta avota veicināšanu Latvijā.

Vīzija paredz, ka jau 2020. gadā Latvijā ir ievērojami vairāk pelnītspējīgu uzņēmumu, kas maksā nodokļus un nodrošina nodokļu ieņēmumu pieaugumu.

Lai to panāktu, būtiski celt VID personāla kompetenci, nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, uzlabot iestādes tēlu, veidojot to kā modernu un prestižu darba vietu. Reorganizējot VID struktūru, nepieciešams apvienot dienesta spēka struktūras, jāveido spēcīga vadības komanda.

Jaunā VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule janvārī tikās ar LDDK padomi un pauda, ka atbalsta šajā dokumentā plānoto VID attīstību un vīziju un savā darbā lielā mērā plāno balstīties uz principiem, kas iekļauti 9. augusta vienošanās dokumentā.