LDDK izveido jau desmito Lietišķās sadarbības padomi

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 26.februārī

Šodien, piedaloties Moldovas Ārkārtējam un Pilnvarotajam vēstniekam Latvijā Jeudženam Revenko (Eugen Revenco), kā arī Latvijas Republikas Ārlietu, Ekonomikas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pārstāvjiem, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) izveidoja Latvijas – Moldovas Lietišķās sadarbības padomi (LSP).

Moldovas Ārkārtējais un Pilnvarotais vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko (Eugen Revenco): “Moldovas vērtības ir orientētas Eiropas virzienā, un šobrīd norisinās aktīvs darbs, lai veicinātu investīciju piesaisti, stiprinātu uzņēmējdarbības vidi un balstoties uz ekonomisko izaugsmi, veicinātu valsts stabilitāti. Lai sekmīgi integrētu Eiropas vērtības, ir svarīga sadarbība ne tikai politiskā līmenī, bet arī uzņēmējdarbības vidē.”

Būtiskākās sadarbības jomas ar Moldovu, kurās iespējams iesaistīties Latvijas uzņēmējiem – farmācija, pārtikas nozare, apģērbu ražošana, informācijas tehnoloģijas un tūrisms. Abu valstu divpusējās sadarbības stiprināšanai svarīgi piedāvāt pieredzes apmaiņu no Latvijas puses par labvēlīga investīciju klimata izveidi, uzņēmējdarbības vides stiprināšanu no lēmumu pieņēmēju puses.

Latvijas-Moldovas LSP vadītājs Imants Kanaška: “Uzņēmēji Latvijā ir ieinteresēti sadarboties ar citu valstu uzņēmējiem. Dažādi pieredzes apmaiņas pasākumi ir vērtīgi tādā ziņā, ka atvērtu diskusiju rezultātā varam nonākt pie vērtīgiem secinājumiem – kas būtu jāuzlabo divpusējas sadarbības ietvaros, uzņēmējdarbības vides un investīciju klimata jautājumos. Sadarbība ar Moldovu sniegs iespēju uzņēmējiem Latvijā apgūt jaunus eksporta tirgus.”

Latvijas uzņēmējus interesē attīstīt sadarbību tādās jomās kā nacionāla un reģionāla līmeņa darba devēju organizāciju darbība labvēlīgas uzņēmējdarbības un investīciju vides izveidē sociālā dialoga ietvaros, pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, kravas ekspedīciju un muitas formalitāšu ES, vides reklāmas, ugunsdzēsības un drošības, ilgtspējīga būvniecības, būves informācijas modelēšanas (BIM) attīstība, kultūrvēsturiskā mantojuma veicināšana un saglabāšana jomās. Tāpat aktuāli ir sekmēt lauksaimnieciskās ražošanas, pārtikas un nepārtikas preču, būvmateriālu tirdzniecību. Latvijas pusi interesē MVU sektora finansēšana, atbalsta programmas jaunajiem uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām un rūpniecības uzņēmumiem. Latvijas puse ir gatava piedāvāt sadarbību industriālo parku attīstībā un pārvaldībā, ceļu būvniecībā, kā arī sadarbību tūrisma un atpūtas jomā. Aktuāli ir veicināt sadarbību augstākās izglītības jautājumos uzņēmējdarbības jomā.