LDDK: jāatrod prognozējams risinājums OIK izmaksu mazināšanai turpmākajiem 3 gadiem

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 02.martā

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) pozitīvi vērtē Ekonomikas ministrijas (EM) centienus rast risinājumus obligātās iepirkuma komponentes (OIK) sloga mazināšanai.

Kopīgo diskusiju rezultātā tika panākts, ka aizvadītajā gadā tika īstenota OIK saistību atpirkšana no TEC1 un TEC2 stacijām, ar ko novērsts OIK sloga pieaugums.

LDDK uzskata, ka EM piedāvājums novirzīt koncerna Latvenergo papildu peļņu 78,9 miljonu eiro apmērā OIK izmaksu segšanai, šobrīd būtu solis OIK sloga samazināšanai visiem patērētājiem – gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Darba devēji aicina uz politisku izšķiršanos – lēmumu par šāda risinājuma ieviešanu kā akcionāram jāiniciē EM, bet jāpieņem Ministru kabinetam.

Tomēr LDDK aicina būt uzmanīgiem ar īslaicīgiem un fragmentētiem risinājumiem, jo tie nerada pārliecību par valdības pieņemto lēmumu stabilitāti un paredzamību. Sasteigti politiski lēmumi negatīvi ietekmē uzņēmumu konkurētspēju. Tādēļ darba devēji uzskata, ka ir jāatrod prognozējams risinājums OIK izmaksu mazināšanai turpmākajiem 3 gadiem.

LDDK aicina Ekonomikas ministriju turpināt pārbaudes atjaunojamo energoresursu koģenerācijas elektrostacijās, kā arī nekavējoties veikt vispusīgu OIK atļauju saņēmēju auditu, sistēmas izvērtējumu un ietekmi uz ražošanas uzņēmumu konkurētspēju.