LDDK nākamā gada valsts budžetu vērtē kā piesardzīgu, uzteic uzkrājuma veidošanu

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 25.novembrī

Saeimas pieņemtais 2017. gada valsts budžets drīzāk vērtējams kā piesardzīgs, bet pozitīvu novērtējumu pelnījis  valdības īstenotais dialogs ar sociālajiem partneriem šī budžeta sagatavošanā, norāda Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK).

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone atzinīgi vērtē faktu, ka pirmo reizi valsts budžetā paredzēta fiskālā nodrošinājuma rezerve, kas plānota 26 miljonu eiro apmērā jeb 0,1% apmērā no valsts IKP. LDDK atbalsta par prioritāti definētās nozares – ārējo un iekšējo drošību un veselību, kam gan paredzētais 64 miljonu eiro pieaugums ir nepietiekams.

Runājot par izmaiņām likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, jāuzsver, ka darbs nav paveikts līdz galam.  Kopumā LDDK atbalsta minimālā sociālās apdrošināšanas maksājuma ieviešanu, kas ievērojami palielinās sociālo drošību, tomēr jāuzsver, ka minimālais sociālās apdrošināšanas maksājums ir jāattiecina uz personām ar pilnu darbspēju un personām, kurām nav attaisnojami sociāli iemesli strādāt nepilnu darba laiku.

Budžeta veidošanas laikā vajadzīgie grozījumi nav veikti, tomēr Sociālo un darba lietu komisija ir uzņēmusies iniciatīvu izvērtēt priekšlikumus un, iespējams, labot likumu pēc budžeta pieņemšanas.

Diemžēl nav ievērota šovasar Ministru kabinetā noslēgtā vienošanās, kurā bija noteikts pārskatīt solidaritātes nodokli. Tas visbūtiskāk skar augstāko uzņēmējdarbības vadības līmeni, kā rezultātā ir apgrūtināta ekonomikas pāreja uz augstākas pievienotās vērtības sektoru, kā arī nelabvēlīgi ietekmē jaunu, labi apmaksātu darba vietu veidošanās intensitāti arī tādos ienākumu sektoros, kas nesasniedz  Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālo apmēru.

LDDK ģenerāldirektores Līgas Meņģelsones intervija Latvijas Radio.

Maija Pētermane
L
DDK Komunikācijas un korporatīvās
sociālās atbildības politikas vadītāja
Tālrunis: + 371 29272365
E-pasts: maija.petermane@lddk.lv