Latvijas-Moldovas LSP vadītājs Imants Kanaška tiekas ar Moldovas republikas Reģionālās attīstības un celtniecības ministru Vasile Bîtca

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 13.aprīlī

8.aprīlī notika Moldovas delegācijas tikšanās ar Latvijas uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem – LIAA direktoru Andri Ozolu, sēdē piedalījās vēstniecības pārstāvji, Latvijas – Moldovas Lietišķās sadarbības padomes (LSP) līdzpriekšsēdētājs, LDDK Padomes loceklis Imants Kanaška, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāves – Jevgēnija Butnicka un Veronika Jurča.

Tikšanās laikā tika pārrunātas sadarbības iespējas jaunizveidotās Latvijas-Moldovas Lietišķās sadarbības padomes ietvaros, lai stiprinātu divpusēju valstu sadarbību, tādā veidā veicinot uzņēmējdarbības attīstību gan Latvija, gan Moldovā. Plašākas iespējas attīstīt uzņēmēju sadarbību plānotas rudenī, kad Moldovā notiks Biznesa Forums, kur būs iespēja piedalīties arī Latvijas-Moldovas LSP dalībniekiem. Savukārt nākamā tikšanās notiks Moldovā, kad tur vizītē dosies Latvijas-Moldovas LSP vadītājs I.Kanaška.

Par inciatīvu

Ārlietu ministrijas līdzfinansētā attīstības sadarbības projekta, ko 2016.gadā īsteno VARAM, ietvaros, notika Moldovas reģionālās attīstības un celtniecības ministra Vasile Bîtca vizīte Latvijā, š.g. 7.-9.aprīlī ar mērķi tikties ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru, ārlietu ministru un Saeimas deputātiem, pārrunājot līdzšinējo un turpmāko sadarbību, iepazīties ar Latvijas pieredzi administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā, tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī plānošanas reģionu un pašvaldību darbību. Moldovas republikas delegācija: Vasile Bîtca, Moldovas republikas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrs; Ион Бодруг, Moldovas Ziemeļu Reģionālās attīstības aģentūras direktors; Оксана Paierele,  Moldovas republikas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas starptautisko attiecību un investīciju nodaļas vadītāja.  Ministra delegāciju pavada: Moldovas republikas vēstnieks Latvijā Eugeniu Revenco; Moldovas vēstniecības Latvijā otrais sekretārs Inga Seremet.