LDDK paraksta apņemšanos par iesaisti Eiropas māceklības aliansē

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 24.februārī

projak

Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK) piektdien, 24. februārī norisinājās seminārs par Latvijas uzņēmēju iesaisti Eiropas māceklības aliansē un tā laikā LDDK parakstīja apņemšanos par Latvijas uzņēmumu iesaistīšanos kvalitatīvu mācību prakšu un darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Eiropas māceklības aliansei 24. februārī pievienojās arī Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija (MASOC), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) , AS “HansaMatrix”, SIA  “Bucher Municipal”, SIA “Empower”, SIA “Malevss”, SIA “Kuehne+Nagel”, AS “Rīgas Siltums”, “Skonto Group”, AS “Valmieras Stikla šķiedra”, AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls”.

Seminārā, kura mērķis bija apliecināt Latvijas uzņēmumu atbalstu kvalitatīvu mācību prakšu un darba vidē balstītām mācību īstenošanai un apņemšanos līdz 2023.gadam mācību praksēs iesaistīt 11 025 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un darba vidē balstītās mācībās -3 150 audzēkņus, piedalījās  nozaru asociāciju, nozaru ekspertu padomju un reģionālo darba devēju pārstāvji.

Eiropas māceklības  alianse ir 2013. gadā izveidota platforma, kurā  satiekas valdības, uzņēmēju, sociālo partneru, izglītības nozares pārstāvji un citas iesaistītās puses. Tā veidota Eiropas sociāliem partneriem, Eiropas Komisijai un Eiropas Padomei parakstot kopīgu deklarāciju ar kopēju mērķi – spēcināt profesionālās izglītības kvalitāti, prakšu un darba vidē balstītu mācību pievilcību un piedāvājumu Eiropā.

Baltijas līmenī Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros 2015. gada 22. jūnijā izglītības ministri vienojās par Baltijas alianses darba vidē balstītu mācību veicināšanai izveidi, veicinot sadarbību un informācijas apmaiņu starp Latviju, Lietuvu un Igauniju.

Darba vidē balstītas (DVB) mācības Eiropā  kļūst aizvien populārākas, tās tiek atzītas par labāko veidu, kā motivēt jauniešus iesaistīties profesionālajā izglītībā, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Mācību process paredz, ka audzēknis praktiskās iemaņas un zinības apgūst darba vidē – uzņēmumā, ikdienā iepazīstot savu nākotnes profesiju un darba specifiku. Darba devējiem iesaistīšanās DVB mācību procesā, piedāvājot jauniešiem prakses un darba vietas, palīdz kvalitatīvi sagatavot topošos speciālistus un piesaistīt  attiecīgajā uzņēmumā un nozarē.

Seminārs tika organizēts projekta  “Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” (”National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based learning in Latvia, Lithuania and Estonia”, (WBL-Balt)) Nr. 557236-EPP-1-LV-EPKA3-APREN ietvaros.

Maija Pētermane
LDDK Komunikācijas un korporatīvās
sociālās atbildības politikas vadītāja
Tālrunis: + 371 29272365
E-pasts: maija.petermane@lddk.lv

Fotogrāfijas no semināra