LDDK prezidents piedalās galvenajā vispasaules diskusiju forumā darba jomā

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 09.jūnijā

Lai dalītos līdzšinējā pieredzē un sniegtu Latvijas darba devēju viedokli darba un sociālās drošības standartu ieviešanā, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs līdz 11.jūnijam piedalās Starptautiskās darba konferences 106. sesijā Ženēvā, Šveicē.

“Laikā, kad notiek šī starptautiskā konference, kuras darba kārtībā īpaši svarīga loma piešķirta nodarbinātības, finanšu un migrācijas jautājumiem, vēlos uzsvērt sociālā dialoga nozīmi. Ekonomikas attīstība, sociālā miera nodrošināšana un savstarpēja uzticība valdības, uzņēmēju un darba ņēmēju līmenī nebūtu iespējama, ja netiktu īstenots šis interešu līdzsvarošanas modelis. Tikai kopīgās diskusijās, apsverot visas stiprās un vājās puses, mēs varam panākt augstus rezultātus un sasniegt mērķus,” uzsver V.Gavrilovs.

Starptautiskās darba konference Ženēvā ik gadu pulcē SDO dalībvalstu uzņēmējus, arodbiedrību delegātus un valdību pārstāvjus. Turpmākajās dienās notiks vairākas komitejas – finanšu, nodarbinātības, darba tiesību, darbaspēka migrācijas, kā arī sociālās drošības standartu piemērošanas jautājumos.

Konference ir galvenais vispasaules diskusiju forums darba jomā, kuras laikā izstrādā un pieņem starptautiskus darba standartus. Gan Starptautiskās darba organizācijas, gan konferences darba forma ir balstīta uz trīspusēju sociālo dialogu, kurā dalībvalstis pārstāv gan valdību, gan darba devēju, gan darbinieku organizāciju, arodbiedrību pārstāvji.

Lai arī konferencē piedalās liels dalībvalstu delegātu skaits, un katram ir iespēji brīvi paust savu viedokli, kā arī balsot par piemērotākajiem standartiem, sesijas dalībnieki vienmēr vienojas par kopīgiem lēmumiem, ņemot vērā vairākuma intereses.