LDDK reģionālā vizīte Cēsīs

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 22.maijā

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji 19. maijā devās reģionālajā vizītē uz Cēsīm, lai tiktos ar pilsētas uzņēmējiem, informētu par jaunākajām aktualitātēm un projektiem, kuru īstenošanā ir iesaistījusies konfederācija, kā arī uzzinātu, kāda ir labā prakse darba drošības prasību ievērošanās A/S “Cēsu alus” ražotnē.

Reģionālās vizītes laikā LDDK pārstāvji un biedri – uzņēmumu darba aizsardzības speciālisti – devās mācību ekskursijā A/S “Cēsu alus” ražotnē. Ekskursijas mērķis bija paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu. Ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu.

Lai veicinātu savstarpēju sadarbību, rosinātu informācijas apmaiņu un diskutētu par uzņēmējiem svarīgiem jautājumiem, LDDK tikās ar “Cēsu uzņēmēju kluba” biedriem un valdes priekšsēdētāju Arkādiju Suškinu. LDDK tikšanās laikā uzņēmējiem detalizēti pastāstīja par plānoto nodokļu reformu, sniedza plašāku informāciju par vairākiem Eiropas Savienības fondu projektiem, tai skaitā par darba vidē balstītām mācībām (DVB) un prakšu iespējām profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

Reģionālās vizītes noslēgumā LDDK un “Cēsu uzņēmēju kluba” pārstāvji devās ekskursijā uz uzņēmumu “RECRO”, kas ir viens no līderiem ātrumkārbu restaurācijas jomā un kam ir viena no modernākajām automātisko ātrumkārbu restaurācijas un testēšanas rūpnīcām Eiropā,