LDDK reģistrēta Eiropas Savienības Pārredzamības reģistrā

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 25.jūnijā

Latvijas Darba devēju konfederācija 2015.gada 18.jūnijā ir reģistrēta Eiropas Savienības Pārredzamības reģistrā (EU Transparency Register), kurā aicinātas reģistrēties arī citas ES un tās dalībvalstu līmeņa interešu pārstāvniecības organizācijas.

Pārredzamības reģistrs ļauj ikvienam ES pilsonim sekot līdzi un pārliecināties, kā intereses pārstāv organizācijas, kas līdzdarbojas ES iestāžu darbā, sniedzot savus atzinumus, viedokļus, aicinot papildināt politikas dienaskārtību ar aktuāliem jautājumiem u.c.

ES tādējādi nodrošina līdzsvarotu dažādu interešu pārstāvību, novēršot nepamatotu spiedienu un nelikumīgu vai privileģētu piekļuvi informācijai vai lēmumu pieņēmējiem.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka daļā ES iestāžu interešu pārstāvības organizācijas var piedalīties diskusijās par politikas iniciatīvām, tikai tad, ja tās ir reģistrētas Pārredzamības reģistrā, LDDK reģistrēšanās tajā dod plašākas iespējas savlaicīgi un nepastarpināti iesaistīties ES politikas veidošanas procesos.

LDDK reģ.nr. ES Pārredzamības reģistrā: 968177917885-14

Arī LDDK biedri – nozaru darba devēju organizācijas un uzņēmumi, kuru interešu loks un to pārstāvība saistīta ar ES nozaru politikas veidošanas procesiem, – var reģistrēties ES Pārredzamības reģistrā.