LDDK seminārs LLKC filiāļu vadītājiem

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 12.novembrī

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” projekta vadītājas Jolantas Vjakses seminārs  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) filiāļu vadītājiem par projekta aktualitātēm. 

Laiks: 2018.gada 13.novembris, plkst. 9:30 un plkst. 11:00.

Vieta: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Jelgava.

 

istais-dvb-logo