LDDK tiekas ar CEEP ģenerālsekretāri Valēriju Ronziti

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 22.aprīlī

Šonedēļ Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs, ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, ģenerāldirektores vietniece, Starptautisko un ES lietu eksperte Inese Stepiņa un LDDK pastāvīgā pārstāve BUSINESSEUROPE Ilona Kikucāne tikās ar CEEP (European Centre of Employers and Enterprises) ģenerālsekretāri Valēriju Ronziti (Valeria Ronzitti).

Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par ciešāku sadarbību nākotnē, lai veicinātu plašāku publiskā sektora darba devēju interešu pārstāvību Eiropas institūcijās.

LDDK jau aktīvi līdzdarbojas sociālā dialoga procesos ES līmenī – Latvijas darba devēji ir pilnvērtīgi BUSINESSEUROPE biedri, sadarbojas ar MVU sektora darba devēju pārstāvniecību UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises), kā arī tagad stiprina sadarbību ar CEEP.