LDDK tikšanās ar Dobeles Amatu vidusskolas pārstāvjiem

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 04.septembrī

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” projekta vadītājas Jolantas Vjakses tikšanās ar Dobeles Amatu vidusskolas pārstāvjiem par projektu. 

Laiks: 2018.gada 7.septembris, plkst. 09.30

Vieta: Dobeles Amatu vidusskola

istais-dvb-logo