LDDK tikšanās ar Jēkabpils agrobiznesa koledžas un Aizkraukles porfesionālās skolas pārstāvjiem

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 15.septembrī

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” projekta vadītājas Jolantas Vjakses  un Zemgales reģiona koordinatora Zandas Lambas tikšanās ar  Jēkabpils agrobiznesa koledžas un Aizkraukles porfesionālās skolas pārstāvjiem par projektu. 

Laiks: 2018.gada 17.septembris, plkst. 10.00 un plkst. 13.00

Vieta: Jēkabpils agrobiznesa koledža un Aizkraukles porfesionālā skola

istais-dvb-logo