LDDK tikšanās ar Jelgavas Amatu vidusskolas pārstāvjiem

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 03.septembrī

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” projekta vadītājas Jolantas Vjakses tikšanās ar Jelgavas Amatu vidusskolas pārstāvjiem par projektu. 

Laiks: 2018.gada 6.septembris, plkst. 15.00

Vieta: Jelgavas Amatu vidusskola

istais-dvb-logo