LDDK tikšanās ar Zaļenieku profesionālās vidusskolas pārstāvjiem

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 10.septembrī

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” projekta vadītājas Jolantas Vjakses  un Zemgales reģiona koordinatora Zandas Lambas tikšanās ar Zaļenieku profesionālās vidusskolas pārstāvjiem par projektu. 

Laiks: 2018.gada 14.septembris, plkst. 10.00

Vieta: Zaļenieku profesionālā vidusskola

istais-dvb-logo