LDDK un Ķīnas Uzņēmumu konfederācija paraksta kopīgo paziņojumu

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 16.janvārī

Otrdien, 16. janvārī, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Ķīnas Uzņēmumu konfederācija (China Enterprise Confederation, CEC) parakstīja kopīgo paziņojumu, lai atkārtoti apliecinātu apņemšanos turpināt sadarbību un veicinātu stratēģiskās partnerattiecības starp abu valstu organizāciju biedriem.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Esmu gandarīts, ka starp LDDK un CEC ir izveidojusies tik cieša sadarbība. Gan parakstītais kopīgais paziņojums, gan arī 2017. gada 28. jūnijā parakstītais sadarbības līgums starp abām organizācijām ir nozīmīgs apliecinājums turpmākai Latvijas un Ķīnas ekonomisko attiecību stiprināšanai. Tāpat Latvijai ir apņēmība būt tikpat aktīvai “Viena josla viens ceļš” iniciatīvas realizēšanā un Eirāzijas kontinenta savienojamības nodrošināšanā. Es ceru, ka drīz mēs varēsim izveidot jaunu regulāru un konkurētspējīgu tranzīta savienojumu, kas atvērs pavisam jaunas tirdzniecības iespējas.”

Ķīnas Uzņēmumu konfederācijas vicepriekšsēdētāja un ģenerāldirektora Džu Hunžeņ (Zhu Hongren) un citu pārstāvju vizīti Latvijā organizēja LDDK, kas 2017. gada 28. jūnijā noslēdza sadarbības līgumu ar CEC – organizāciju, kas dibināta 1979. gadā un apvieno 500 000 biedru, kuru vidū ir arī 150 lielākie Ķīnas uzņēmumi. Vizītes ietvaros Ķīnas pārstāvji tikās ar LDDK biedriem, Ministru prezidentu Māri Kučinski, Ministru prezidenta biedru un ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu, satiksmes ministru Uldi Auguli un Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andreju Pildegoviču.

Ministru prezidents Māris Kučinskis tikšanās laikā ar CEC pārstāvjiem uzsvēra uzņēmēju organizāciju nozīmi ekonomiskās sadarbības attīstībā, jo tādējādi iespējams īstenot pozitīvas pārmaiņas tautsaimniecībā. Ar satiksmes ministru tika pārrunātas sadarbības iespējas transporta nozarē, jo abas puses vieno kopējs redzējums par transporta un loģistikas sektora attīstību Eirāzijas kontinentā, kā arī Latvija aktīvi atbalsta un iesaistās iniciatīvas  “Viena Josla, Viens Ceļš” īstenošanā un ir 16+1 formāta dalībnieks. U. Augulis uzsvēra, ka noslēgtais sadarbības līgums starp Ķīnas Uzņēmumu konfederāciju un Latvijas Darba devēju konfederāciju kā abpusējās ieinteresētības žests pavērs jaunas ekonomiskās sadarbības dimensijas. Savukārt Ārlietu ministrijas pārstāvji pauda, ka savstarpējā abu valstu sadarbība jārealizē praktiskos projektos, piesaistot investīcijas transporta un loģistikas jomā.

LDDK un CEC 16. janvārī parakstot kopīgo paziņojumu, vienojās veicināt abu valstu savienojamību, turpināt iesaistīties iniciatīvas  “Viena Josla, Viens Ceļš” īstenošanā, ņemot vērā darba devēju intereses, turpināt atbalstīt Latvijas Ministru prezidenta un Ķīnas premjera Li Kecjana (Li Keqiang) iniciatīvu īstenošanu, atbalstīt Ķīnas uzņēmumu interesi investēt un veidot sadarbību dažādās Latvijas nozarēs. Tāpat abas puses izteica vēlmi apsvērt ciešāku sadarbību starp Baltkrievijas, Ķīnas, Vācijas, Kazahstānas, Latvijas un Krievijas biznesa organizācijām saistībā ar “Belt and Road Inniciative”, lai veicinātu tranzīta un loģistikas iespējas Ziemeļeiropas tirgū.

Vairāk par Ķīnas Uzņēmumu konfederāciju

FOTO: CEC vizīte LDDK

FOTO: CEC vizīte Latvijā