LDDK: uzraugošajām finanšu institūcijām ir jāuzlabo komunikācija ar darba devējiem

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 09.janvārī

Šodien, 9.janvārī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) tikās ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāju Santu Purgaili. Tikšanās mērķis ir vienoties par sadarbības iespējām ar sociālajiem partneriem.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Komunikācija starp valsts institūcijām un darba devējiem ir būtisks priekšnoteikums, lai pastāvētu kvalitatīvs dialogs, kas vērsts uz visas tautsaimniecības attīstību. Ir jāievēro ‘Konsultē vispirms’  princips visos līmeņos, jo nevaram atbalstīt pieeju, kad notiek kādas represīvas darbības pret uzņēmējiem, sagaidām konstruktīvu skaidrošanas procesu.”

LDDK viceprezidente, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre: “Jāveicina uzņēmēju izpratne par to, kādas darbības uzņēmēju pusē ierobežo bankas turpināt sadarbību ar viņiem, un banku izpratne par to, kas ir atbilstoši izpildāms uzņēmēju pusē. Korporatīvās pārvaldības uzlabošana – zāles daudzām problēmām un līdzeklis ilgtspējīgiem, konkurētspēju un finanšu stabilitāti veicinošiem risinājumiem. Jādomā par Latvijas kā valsts pievilcību augstas pievienotās vērtības finanšu pakalpojumiem, tai skaitā finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem. Atbilstības funkcijas efektivitātes kritēriju pazemināšana un zema risku kultūra nav pieņemams veids pievilcības vairošanai.“

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile: “Galvenās FKTK prioritātes ir finanšu un kapitāla tirgus attīstība, darbs pie Moneyval rekomendāciju ieviešanas Latvijā, veicināt skaidrošanas procesu sabiedrībā, kā arī stiprināt starpinstitūciju sadarbību un dialogu ar sadarbības partneriem. Būtiski ir cīnīties ar cēloņiem, nevis sekām un radīt tādu vidi Latvijā, kurā nav iespējams veikt finanšu pārkāpumus.”