LDDK vadība tiekas ar Baltkrievijas vēstnieku Mārtiņu Virsi

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 21.augustā

Šodien tikšanās laikā ar jauno Latvijas vēstnieku Baltkrievijā Mārtiņu Virsi Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone iepazīstināja ar LDDK darbības sfērām un sociālā dialoga mehānismiem, kā arī ar LDDK veidotajām Lietišķās sadarbības padomēm (LSP) ārējo ekonomisko attiecību veicināšanai. Patlaban šādas LSP izveidotas ar Baltkrieviju, Krieviju, Kazahstānu, Ukrainu, Gruziju, Azerbaidžānu, Armēniju.

Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mārtiņš Virsis uzsvēra, ka par LDDK dzirdējis daudz pozitīva kā par kompetentu un atbildīgu organizāciju. Baltkrievija viņam ir jauns darbības lauks, lai arī, esot Latvijas vēstnieks Lietuvā, sekojis līdzi tam, kā Lietuva veido attiecības ar Baltkrieviju, un šī vērtīgā pieredze noderēs arī šajā amatā. Vēstnieks atzinīgi novērtēja LSP izveidi, un plāno iesaistīti starpvalstu ekonomisko jautājumu risināšanā. Kā būtiski jautājumi tika akcentēta sadarbība pārtikas nozares noieta veicināšanā, īpaši pašreizējā situācijā, kad Latvijai, tāpat kā citām ES valstīm, ir slēgts Krievijas tirgus, kā arī – transporta un tranzīta nozares attīstība, izmantojot NVS valstu potenciālu. Svarīga loma ir uzņēmēju un valsts institūciju spējai veikt mājasdarbu, un, pirms jaunu tirgu vai virzienu apguves, detalizēti iepazīties ar to – veikt priekšizpēti un sagatavošanās darbus.

LDDK uzsver, ka augstu vērtē pēdējos gados Ārlietu ministrijas izrādīto ieinteresētību un ieguldījumu ārējo ekonomisko attiecību veidošanā un veicināšanā – gan divpusēju LSP atbalsta veidā, gan ārējās ekonomikas politikas koordinācijas padomes izveidē.