LDDK veido sadarbību ar Moldovu uzņēmējdarbības atbalstam

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 22.aprīlī

Vizītes laikā Moldovā 13.-14.aprīlī Latvijas eksperti dalījās savā pieredzē, kā veidot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un sniedza ieteikumus Moldovas Ziemeļu reģiona pašvaldībām projektu identificēšanai un attīstībai, lai tie dotu maksimālo labumu vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, stiprinātu sadarbību starp pašvaldībām un veicinātu to rīcībspēju. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) padomes loceklis un Latvijas – Moldovas Lietišķās sadarbības padomes loceklis Imants Kanaška vizītes ietvaros tikās ar Latvijas Republikas vēstniecības Moldovas Republikā pagaidu pilnvaroto lietvedi Vitu Dobeli un otro sekretāri Olgu Beinaroviču.

Tikšanās laikā I.Kanaška pārrunāja LDDK un vēstniecības sadarbības iespējas, informēja par Moldovas reģionālās attīstības un celtniecības ministra vizītes Latvijā rezultātiem, pārrunāja iespēju sniegt Latvijas atbalstu arī pārējiem Moldovas reģioniem un gatavošanos Latvijas – Moldovas Biznesa forumam septembra beigās.

Tiekoties ar Moldovas Nacionālās darba devēju konfederācijas (CNMP) Starptautisko lietu departamenta vadītāju Vladislavu Kaminski, I.Kanaška pārrunāja sadarbības jautājumus starp LDDK un CNMP. Moldovas puse piekrita Moldovas – Latvijas Lietišķās sadarbības padomes izveidei un apstiprināja savu līdzdalību Latvijas – Moldovas Biznesa forumā, kas plānots 2016. gada septembrī. Forumā paredzēta pirmā Latvijas – Moldovas starpvalstu sēde, kuras ietvaros abu valstu uzņēmējiem būs iespēja iepazīties un pārrunāt biznesa iespējas B2B formātā.

Par iniciatīvu

Ar mērķi stiprināt divpusējo sadarbību starp Latviju un Moldovu reģionālās attīstības jomā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotā attīstības sadarbības projekta ietvaros š.g. 7.-9.aprīlī darba vizītē Latviju apmeklēja Moldovas reģionālās attīstības un celtniecības ministrs Vasils Bitca (Vasile Bîtca) un Moldovas Ziemeļu reģiona aģentūras direktors Ions Bodrugs (Ion Bodrug). Moldovas delegācijai pievienojās arī Moldovas vēstnieks Latvijā Eugeniu Revenco.

Vizītes laikā noteikto sadarbības virzienu iedzīvināšanai un iepriekšējo iestrāžu turpināšanai laikā no 12. līdz 16.aprīlim notika Latvijas ekspertu vizīte, un viņi piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības programmu izstrādes darba grupās, kā arī projektu identificēšanā un pilnveidošanā, balstoties uz Latvijas pieredzi un ņemot vērā Moldovas Ziemeļu reģiona sociāli ekonomisko situāciju. Delegācijas sastāvā bija Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis un Latvijas-Moldovas Lietišķās sadarbības padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška.