LDz Personāla vadītāju un speciālistu apmācība – zināšanu un prasmju paaugstināšanai

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 10.oktobrī

2015. gada 19. oktobra – 30. oktobrim Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotajā projekta “Partnerība un biznesa konkurētspēja” ietvaros tiks organizētas apmācības “LDz Personāla vadītāju un speciālistu apmācība – zināšanu un prasmju paaugstināšanai”.

Kursa “LDz Personāla vadītāju un speciālistu apmācība – zināšanu un prasmju paaugstināšanai” ietvaros tiks apskatīti sekojoši jautājumi:

  1. Atalgojuma nozīme:

  Kas ir atalgojums un kāds ir tās pamatojums?

  Atalgojums – mērķu sasniegšanai?

  Atalgojuma nozīme darbinieku piesaistē;

  Uzņēmuma stratēģija un atalgojuma politika;

  1. Atalgojumu veidi un sastāvdaļas:

  Finansiālais un nefinansiālais atalgojums, to veidi;

  Atalgojuma sastāvdaļas jeb elementi, to izmantošana atalgojuma sistēmā;

  Atalgojuma veidu un sastāvdaļu pieejamība;

  Faktori, kas nosaka amata nozīmību uzņēmumā.

  1. Atalgojuma sistēma un amatu vērtēšana:

  Kas ir atalgojuma sistēma?

  Svarīgākie atalgojuma sistēmas veidošanas soļi;

  Amatu vērtēšana: nepieciešamība un metodes;

  1. Darbinieka atalgojuma noteikšana.
  2. Atalgojuma sistēmas ieviešana un uzturēšana:

  Atalgojuma sistēmas dokumenti;

  Atalgojuma sistēmas ieviešana;

  Komunikācija par atalgojumu.

  1. Darba izpildes novērtēšanas sistēmas būtība un mērķis:

  Kas ir darba izpildes novērtēšana?

  Darba izpildes vērtēšanas mērķi un metodes.

  1. Darba izpildes kritēriji un to vērtēšanas kārtība.Darba izpildes un kompetenču vērtēšanas rezultātu analīze un izmantošana.
  2. Attīstības pārrunas.

  Personāla speciālista loma atalgojuma un novērtēšanas sistēmu uzturēšanā.

Plašāka informācija par apmācību iespējam un projekta aktualitātēm rakstot uz e-pastu jolanta.vjakse@lddk.lv vai zvanot pa tālr.67225162

LOGO