Liepājā norisināsies seminārs par darba vidē balstītām mācībām

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 12.novembrī

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 14. novembrī rīko semināru, kas veltīts projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. aktualitātēm – Vienas vienības izmaksu metodika (VVIM) individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) iegādei un Darba vidē balstītu mācību (DVBM) praktiskie piemēri.

Norises vieta: Liepājas Valsts tehnikums, Vānes iela 4, Liepāja

Norises laiks: Plkst. 11.00 – 17.00

istais-dvb-logo