Mācību ekskursija rūpnīcā “PET Baltija”

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 12.martā

Lai iepazītu labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā, aicinām piedalīties mācību ekskursijā š.g. 16. martā  PET pudeļu pārstrādes rūpnīcā “PET Baltija” Jelgavā. Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Ekskursijas dalībniekiem tiks nodrošināts transports Rīga – PET Baltija – Rīga.

Ņemot vērā vietas specifiku un drošības apsvērumus, vietu skaits mācību ekskursijā ir ierobežots! Lai pieteiktu dalību, lūdzam reģistrēties elektroniski saitē http://ej.uz/macibuekskursija līdz 12.martam.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu. Mācību ekskursija ir sestā šāda veida aktivitāte.

Tāpat informējam, ka pieejamas arī konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, kuras ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros bez maksas nodrošina LDDK eksperti:

Darba aizsardzības jautājumos
Laima Beroza 
Pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 – 17.00
Tel.: 67225162, e-pasts: laima.beroza@lddk.lv

Darba tiesību jautājumos
Andris Alksnis
Darba dienās plkst. 09.00 – 17.00
Tel.: 67225162, e-pasts: andris.alksnis@lddk.lv