Mācību ekskursija SIA "VIZULO"

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 14.septembrī

Lai iepazītos ar labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā, aicinām piedalīties mācību ekskursijā š.g. 22. septembrī uzņēmumā SIA “VIZULO”, Iecavā, Lauču Lejās. Mācību ekskursiju mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Ekskursijas dalībniekiem tiks nodrošināts transports Rīga – Iecava – Rīga.

Ņemot vērā vietas specifiku un drošības apsvērumus, vietu skaits mācību ekskursijai ir ierobežots! Lai pieteiktu dalību, lūdzam reģistrēties elektroniski saitē http://ej.uz/macibuekskursija.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu. Mācību ekskursija ir ceturtā šāda veida aktivitāte šogad un pavisam 2017.gadā ir plānotas 6 mācību ekskursijas.